timenet

Sistema de registre de la jornada laboral i gestió de projectes

Una aplicació online, fàcil i econòmica, que no necessita instal·lar cap software i accessible des de qualsevol lloc i dispositiu amb connexió a Internet

CONTROL HORARI

Registreu fàcilment les hores de treball i els absentismes

PROJECTES

Controleu la dedicació dels empleats a projectes, tasques o serveis

CALENDARI

Fàcil gestió del l'horari, baixes, permisos i dedicació a projectes

VACANCES

Assigneu les vacances garantint un mínim de treballadors

MISSATGES

Notifiqueu als vostres empleats qualsevol eventualitat

SEGUIMENT

Controlar en temps real hores d'entrada i sortida

GEOLOCALITZACIÓ

Veieu sobre un mapa on i quan comencen a treballar

INSPECCIÓ

Registre de jornada laboral que s'ajusta a la llei del treball

NOTIFICACIONS

Avisos automàtics d'errors en els marcatges

timenet posa a l'abast de qualsevol empresa un sistema de control horari mitjançant el qual podreu gestionar de forma fàcil les hores de treball dels vostres empleats, el temps de dedicació a projectes, tasques o serveis, els calendaris laborals, les vacances de la plantilla i ajustar-se a la llei del treball amb el registre de la jornada laboral.

No necessiteu una gran inversió, amb timenet tindreu tot això i molt més en qualsevol lloc i en qualsevol moment.