Procés de treball

El procés de treball més habitual que seguim a gpisoftware per a la realització d’una pàgina web corporativa, un catàleg de productes online o bé un comerç electrònic és el següent:

 1. Conèixer les primeres necessitats i expectatives del client.
   
 2. Aportar idees i suggeriments basats en la nostra experiència.
   
 3. Realitzar una demostració de webnet segons les seves necessitats.
  En ocasions, segons el projecte és necessari realitzar més d’una demostració ja que per part del client, poden intervenir diferents departaments.
  La demostració és molt important ja que el client pot veure totes les possibilitats que li ofereix webnet adaptades al seu negoci.
   
 4. Confeccionar un pressupost en funció del resultat de les reunions i demostracions anteriors.
   
 5. Elaboració d’un guió de treball en base al pressupost confeccionat, que es ratifica amb el client, en el qual es detallen els diferents aspectes del projecte web.
   
 6. Inici de les tasques de desenvolupament, en funció del guió pactat.
  Durant aquesta fase es manté un contacte permanent amb el client per tal que aquest pugui veure en tot moment en quin punt es troba el seu projecte i puguin realitzar-se els ajustaments necessaris.
   
 7. Formació al client.
  Segons cada client serà necessari un tipus o un altre de formació.
   
 8. Publicació de la pàgina web.
   
 9. Suport postvenda.