Avantages d'utilitzar webnet davant plataformes web de codi obert

En primer lloc, cal tenir clar què és webnet i què és una plataforma web de codi obert.

Què és webnet?

webnet és una plataforma de desenvolupament de pàgines web que inclou un potent gestor de continguts web i totes les funcions necessàries per a la creació de catàlegs online i comerços electrònics.

webnet és un producte desenvolupat íntegrament per gpisoftware, en completa evolució des de l’any 2004 i àmpliament implantat a Espanya.

webnet es comercialitza a Espanya a través d’una xarxa de més de 200 distribuïdors autoritzats que reben una formació i un suport directe per part de gpisoftware.

webnet és un producte amb la garantia d’un fabricant com gpisoftware, amb el qual vostè pot contactar amb una sola trucada de telèfon.

Què és una plataforma web de codi obert?

Una plataforma web de codi obert és un programa desenvolupat per diferents persones que el programen durant el seu temps lliure.

Aquestes plataformes són molt útils en sectors com l’educació, ja que al ser gratuïtes, suposen un gran estalvi tant per a l’administració, com pels estudiants i al tenir un codi de programació obert, permet que alumnes i professors puguin investigar, i fer els seus exercicis amb major llibertat.

Però una plataforma web de codi obert, no és una bona solució per una empresa, ja que entre altres coses, en una plataforma de codi obert no hi ha un telèfon de contacte per parlar amb un responsable del producte, bàsicament perquè no hi ha un únic responsable.

Els errors i problemes que pugui trobar en una plataforma de codi obert es resolen buscant en fòrums i a la comunitat d’usuaris a través d’Internet. En determinades ocasions, es resolen aquests problemes, i en altres ocasions, no.

Aquest sistema està molt bé, quan es disposa de temps lliure i si s’està conscienciat que estem utilitzant una eina gratuïta i com a conseqüència, no podem exigir a ningú un nivell de suport tècnic assegurat i fàcilment accessible.

Moltes plataformes web de codi obert, apareixen i al cap de pocs anys desapareixen, com és OS Commerce. Fa uns anys, la major part de botigues online creades amb codi obert, es van fer sota aquesta plataforma. Avui en dia, quasi no s’utilitza i moltes empreses han hagut de tornar a crear el seu comerç electrònic novament, ja que la plataforma web sobre la que estava realitzada ja no s’utilitza, no millora i sobretot, no té suport tècnic.

Hi ha opcions d’empreses com Magento, que alliberen una versió gratuïta, però que no ofereixen suport tècnic, a menys que es subscrigui a la llicència comercial que val a partir de 14420 dòlars anuals, més el desenvolupament i la personalització del projecte.

Una plataforma web de codi obert no inclou tots els mòduls que en moltes ocasions es necessiten, sinó que s’han d’integrar programes creats per tercers, que no han estat testejats per un responsable, que normalment tenen un codi de programació mal estructurat, que no sempre funcionen del tot bé i, que sovint provoquen incompatibilitats amb altres mòduls ja instal·lats.

Les plataformes web de codi obert també evolucionen i apareixen noves versions, però no mantenen la compatibilitat amb les versions anteriors, simplement perquè és impossible, ja que al estar programades per tantes persones en el seu temps lliure, hi ha tal quantitat de factors no controlats, que ningú pot generar un programa que automàticament actualitzi la versió i que asseguri al propietari de la pàgina web, que no hi tindrà cap problema. Normalment passar a una nova versió d’una plataforma web de codi obert com pot ser Joomla, Drupal, Wordpress, etc., implica tornar a crear la pàgina web amb tots els costos de diners i de temps que suposa.

No obstant, al mercat, són moltes les empreses que ofereixen serveis de creació de pàgines web, utilitzant plataformes de codi obert.

Els principals motius per què utilitzen aquestes plataformes són:

  • Són gratuïtes, però en moltes ocasions, no s’informa al client de que la seva web s’està creant amb un producte de codi gratuït, amb els inconvenients que això li pot ocasionar.
  • Són empreses que no tenen suficients coneixements de programació o d’estructura tècnica, per oferir una solució millor.
  • No coneixen els avantatges de treballar amb un producte com és webnet.

Sense entrar en funcionalitats o aspectes massa tècnics, a continuació li resumim:

Avantatges de webnet en front a les plataformes web de codi obert webnet  Plataformes codi obert
Un únic responsable del producte amb el que es pugui contactar amb una sola trucada telefònica.    
Compatibilitat de les noves versions amb les anteriors.    
Extremada facilitat d'ús.    
Un únic producte escalable que li permeti créixer, ja que inclou un potent gestor de continguts web per a pàgines web corporatives i totes les funcionalitats pròpies dels catàlegs de productes online i comerços electrònics més avançats.    
Una solució 100% claus en mà, des de tota la programació, el disseny, la posada en marxa i el suport tècnic.    
Fàcil integració amb programes de gestió, ERP o altres bases de dades.    
Xarxa de distribuïdors autoritzats que coneixen el producte i reben una formació permanent per part del fabricant.