Una solució que enllaça l'aplicació Gesco3 amb un web de comerç electrònic o catàleg de productes online.

Permet configurar a Gesco3 la informació que voleu enviar a la seva pàgina web i seleccionar el mode de sincronització (manual o automàtica).

Informació que s'envia de Gesco3 a la web:

  • Clients.
  • Seccions.
  • Articles.
  • Tarifes.
  • Estoc.
  • Imatges. 

Informació que s'envía des de la web a Gesco3

  • Comandes de venda.
  • Altes de nous clients.